Here2Next hareketini destekleyerek Girişim Dostu olmaya çalışan kurumlar; aşağıda sıralanan 5 maddeden en az 3 tanesini halihazırda yapıyor ve diğer maddeleri hayata geçirmek için adım atmaya hazırlanıyorsa Here2Next’in destekçileri arasına katılabilir.

1 – Bir İnovasyon/Girişimcilik birimine sahip olmak (ekosistemle ilk temas, şirket içerisinde doğru kişilerle bir araya getirme ve her konuda şirket- girişim arasında köprü görevi üstlenen bir ara yüz)
2 – Kurumların, startupların büyüme ve ticarileşme süreçlerini destekleyerek; startuplarla çalışma pratiğini geliştirecek programlar yürütmeleri ya da programlara ortak/destekçi olmaları (kuluçka/hızlandırma/mentorluk/açık inovasyon programı)
3 – Kurumların startupları doğrudan veya dolaylı olarak finansal destekleyecek inisiyatifleri oluşturmaları (Yatırım, hibe vb.)
4 – Startup iş birlikleri için tanımlı bir yol haritasına ve somut hedeflere sahip olmak (odak/öncelik alanları, görüşülen/çalışılan startup sayısı vb.)
5 – Kurumların startup iş birliklerini kolaylaştırmak için iç bürokratik süreçlerini startup iş birlikleri özelinde iyileştirmek ve tanımlamak (girişimciyle olan iletişimde makul geri dönüş süreleri, satın almada kolaylık ve öncelik (ön ödeme, kısa ödeme vadesi vb), yalın ve girişim çıkarlarını da gözeten sözleşmeler vb.)

Kurucu Kurumlar
Startup Komitesi