Here2Next

Girişimlerle iş birliği süreçlerini geliştirmek isteyen kurumsal şirketlerin bir araya geldiği yeni nesil platform

Here2Next

Girişimlerle iş birliği süreçlerini geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak isteyen kurumsal şirketlerin bir araya geldiği yeni nesil platform.

Girişimlerle iş birliği süreçlerini geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak isteyen kurumsal şirketlerin bir araya geldiği yeni nesil platform.

Here2Next

Amaçlarımız

Kurum girişim iş birliklerinin arttırılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

Kurumların girişimlerle çalışabilme uygunluğunu değerlendirmek, kurumların kendi hazırlık seviyelerini gözden geçirmeleri için bir kaynak sağlamak.

Kurumların girişimlerle daha başarılı iş birlikleri yapabilmeleri için iç süreçlerini iyileştirecek adımlar konusunda yönlendirici olmak.

"İyi Bir Fikri Olan Startuplarla Nasıl İş Birliği Yapabileceklerini Bilmeyen Şirketlerin Oranı %48"

Innovation Leader platformunun 2019 yılında San Francisco’da 350 kurumsal şirket temsilcisi ile yaptığı araştırmaya göre “İyi bir fikri olan startuplarla nasıl iş birliği yapabileceklerini bilmeyenlerin oranı %48” Türkiye’deki şirketler için bu oranın çok daha düşük olduğunu biliyoruz.


Buradan hareketle, başta Türkiye olmak üzere globalde kurumsal şirket – girişim iş birliklerinin katma değerine dikkat çekmek ve ekosistemde iyi uygulama ve öğrenimlerin paylaşılarak yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere sektöründe öncü 10 kurum bir araya gelerek “Girişim Dostu Şirket Manifestonu” da içeren Here2Next platformunu hayata geçirdi.

Dünyada girişimcilik ve inovasyon ekosistemi son yıllarda önemli bir ivme yakalamış, hem girişimciler, hem arayüz platformları ve hem de kamu ve özel sektör destekleri ile ekosistem bir büyüme trendine girmiş, ilham verici başarı örnekleri ortaya çıkmıştır.

Startupswatch verilerine göre, 2021 yılında Dünya genelinde melek, VC ve PE olmak üzere toplam 643 milyar dolar yatırım yapıldı. Yatırım miktarı bir önceki sene 335 milyar dolardı. Bu artış, %92 oranında büyüme anlamına geliyor. Dünya genelinde 2021 yılında 390 unicorn doğdu. Böylece toplam unicorn sayısı 959’a ulaştı. Bu büyüyen ekosistem içinde kurum-startup iş birlikleri; önemi her geçen gün artan kritik bir alan olmakla birlikte, hem nitelik hem de nicelik olarak yeterli seviyede değildir.

Burada en öncelikli yapılması gereken şey; kurumsal firmaların geleneksel iş yapış yöntemlerini değiştirerek, startuplarla aynı dili konuşabilen ve kolay çalışabilen kurumlara dönüşebilmesinin sağlanmasıdır.

Here2Next hareketini destekleyerek Girişim Dostu olmaya çalışan kurumlar; aşağıda sıralanan 5 maddeden en az 3 tanesini halihazırda yapıyor ve diğer maddeleri hayata geçirmek için adım atmaya hazırlanıyorsa Here2Next’in destekçileri arasına katılabilir.

1 – Bir İnovasyon/Girişimcilik birimine sahip olmak (ekosistemle ilk temas, şirket içerisinde doğru kişilerle bir araya getirme ve her konuda şirket- girişim arasında köprü görevi üstlenen bir ara yüz)
2 – Kurumların, startupların büyüme ve ticarileşme süreçlerini destekleyerek; startuplarla çalışma pratiğini geliştirecek programlar yürütmeleri ya da programlara ortak/destekçi olmaları (kuluçka/hızlandırma/mentorluk/açık inovasyon programı)
3 – Kurumların startupları doğrudan veya dolaylı olarak finansal destekleyecek inisiyatifleri oluşturmaları (Yatırım, hibe vb.)
4 – Startup iş birlikleri için tanımlı bir yol haritasına ve somut hedeflere sahip olmak (odak/öncelik alanları, görüşülen/çalışılan startup sayısı vb.)
5 – Kurumların startup iş birliklerini kolaylaştırmak için iç bürokratik süreçlerini startup iş birlikleri özelinde iyileştirmek ve tanımlamak (girişimciyle olan iletişimde makul geri dönüş süreleri, satın almada kolaylık ve öncelik (ön ödeme, kısa ödeme vadesi vb), yalın ve girişim çıkarlarını da gözeten sözleşmeler vb.)

Paydaş Kurumlar
Startup Komitesi

Kurum Startup işbirliklerinde iyi uygulamalar

ENERJİSA

SUN TEKSTİL